Александр Александрович Стененко

Александр Александрович Стененко

Guzik Research Center, ИСИ СО РАН